Tỷ giá
Tỷ giá ngày 21/01/2015
Tỷ giá ngày 20/01/2015
Tỷ giá ngày 19/01/2015
Tỷ giá ngày 16/01/2015
Tỷ giá ngày 15/01/2015
Tỷ giá ngày 13/01/2015
Tỷ giá ngày 12/01/2015
Tỷ giá ngày 09/01/2015
Tỷ giá ngày 08/01/2015
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ
LIÊN KẾT NHANH

 

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)  © Copyright 2009
Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: (04) 3942 3388, Fax: (04) 3941 0944