Tỷ giá
Tỷ giá ngày 26/08/2014
Tỷ giá ngày 25/08/2014
Tỷ giá ngày 22/08/2014
Tỷ giá ngày 21/08/2014
Tỷ giá ngày 19/08/2014
Tỷ giá ngày 18/08/2014
Tỷ giá ngày 16/08/2014
Tỷ giá ngày 15/08/2014
Tỷ giá ngày 14/08/2014
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ
LIÊN KẾT NHANH

 

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)  © Copyright 2009
Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: (04) 3942 3388, Fax: (04) 3941 0944