Tỷ giá
Tỷ giá ngày 18/12/2014
Tỷ giá ngày 16/12/2014
Tỷ giá ngày 15/12/2014
Tỷ giá ngày 12/12/2014
Tỷ giá ngày 10/12/2014
Tỷ giá ngày 09/12/2014
Tỷ giá ngày 08/12/2014
Tỷ giá ngày 05/12/2014
Tỷ giá ngày 04/12/2014
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ
LIÊN KẾT NHANH

 

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)  © Copyright 2009
Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: (04) 3942 3388, Fax: (04) 3941 0944