Tỷ giá
Tỷ giá ngày 08/05/2015
Tỷ giá ngày 07/04/2015
Tỷ giá ngày ngày 19/03/2015
Tỷ giá ngày 18/03/2015
Tỷ giá ngày 10/03/2015
Tỷ giá ngày 06/03/2015
Tỷ giá ngày 05/03/2015
Tỷ giá ngày 27/02/2015
Tỷ giá ngày 26/02/2015
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
DỊCH VỤ
LIÊN KẾT NHANH

 

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)  © Copyright 2009
Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: (04) 3942 3388, Fax: (04) 3941 0944