Tin tức
Thông báo danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Đón hè sang – Nhận ngàn giải thưởng” đợt 2– Tuần từ 03/06/2018 đến 16/06/2018 Thông báo mời thầu Gói thầu: “Cung cấp máy giao dịch tự động ATM năm 2018” Thông báo mời thầu Gói thầu số 05: “Thi công, lắp đặt biển hiệu quảng cáo, booth ATM” tại SHB chi nhánh Hải Dương Thông báo mời thầu Gói thầu số 04: “Cung cấp lắp đặt hệ thống An toàn kho quỹ” tại SHB chi nhánh Hải Dương Thông báo mời thầu Gói thầu số 03:”Cung cấp, lắp đặt mạng thoại, tổng đài điện thoại, camera” tại SHB chi nhánh Hải Dương Thông báo mời thầu : Gói thầu số 02 “Thi công, lắp đặt Nội thất bàn quầy” tại SHB chi nhánh Hải Dương Thông báo mời thầu Gói thầu số 01: “Cải tạo sửa chữa, xây dựng, hệ thống điện, điều hòa không khí, chống sét, PCCC “ tại SHB chi nhánh Hải Dương Thêm gói tín dụng ưu đãi 4.000 tỷ đồng từ SHB giúp khách hàng cá nhân phát triển kinh doanh

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

13-06-2018

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 06 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Lỗ Văn Phương ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1803/2018/TB-SHB ngày 01/06/2018.

TSBĐ: Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Phùng Đắc Sen cùng Bà Phùng Thị Hoa ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1806/2018/TB-SHB ngày 01/06/2018.

TSBĐ: Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Hộ Ông Phùng Đắc Sen ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1806/2018/TB-SHB ngày 01/06/2018.

TSBĐ: Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Hoàng Hữu Sơn cùng Bà Nguyễn Thị Ngân; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1801/2018/TB-SHB ngày 01/06/2018.

TSBĐ: Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Trần Đình Hải cùng Bà Vũ Thị Lợi; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1884/2018/TB-SHB ngày 06/06/2018.

TSBĐ: Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Trần Đình Bính; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1882/2018/TB-SHB ngày 06/06/2018.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ tại đây

DỊCH VỤ