Tin tức
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy POS và chăm sóc khách hàng tại đơn vị chấp nhận thẻ của SHB Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ
Bạn chưa có tài khoản SHB
Hãy đăng ký mở tài khoản để tận hưởng ưu đãi hấp dẫn từ SHB
Hoặc gọi đến tổng đài 24/7
*6688

Doanh nghiệp được linh hoạt lựa chọn số lượng, kỳ hạn tài khoản tiền gửi trên 01 hợp đồng tiền gửi phù hợp với kế hoạch tài chính nhằm gia tăng lợi nhuận tối ưu dành cho Doanh nghiệp

  • Linh hoạt lựa chọn nhiều tài khoản tiền gửi (tối thiểu 02, tối đa 10) trên một Hợp đồng tiền gửi
  • Chủ động ấn định kỳ hạn của từng tài khoản tiền gửi phù hợp với nhu cầu kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận tối ưu
  • Nhận lãi độc lập trên từng tài khoản tiền gửi
  • Tiết kiệm thời gian giao dịch
  • Lãi suất cạnh tranh
  • Loại tiền gửi:VNĐ
  • Số tiền gửi tối thiểu: 50.000.000 đồng
  • Kỳ hạn: linh hoạt lựa chọn các kỳ hạn khác nhau cho các tài khoản tiền gửi trên cùng 1 hợp đồng tiền gửi phù hợp với kế hoạch tài chính
  • Lãi suất: lãi trả cuối kỳ theo từng tài khoản tiền gửi
  • Được cầm cố, chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi.

DỊCH VỤ