Yêu cầu bị từ chối, yêu cầu đã vi phạm chính sách bảo mật CNTT của SHB.

[Go Back]