Tin tức
SHB tiếp tục triển khai chương trình “Giới thiệu bạn ngay – Tiền triệu trong tay” THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH SHB tiếp tục giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp chỉ từ 6,97%/năm Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Nhiều ưu đãi dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Tư vấn tái định vị thương hiệu SHB SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD

Giải pháp cho khách hàng