Tin tức
Hưởng ứng ngày không tiền mặt, cùng SHB & Napas nghỉ dưỡng miễn phí Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Chia sẻ yêu thương: Ngân hàng SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB miễn phí bảo hiểm năm đầu dành cho gói sản phẩm “Tiết kiệm An Phúc” SHB ra mắt dịch vụ liên kết ví điện tử VNPT Pay Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2019

24-04-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2019 như sau:

  1. Biên bản của Đại hội Cổ đông 2019
  2. Nghị quyết của Đại hội Cổ đông 2019 

Trân trọng!

DỊCH VỤ