Tin tức
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy POS và chăm sóc khách hàng tại đơn vị chấp nhận thẻ của SHB Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Công bố kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và Trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

25-05-2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng công bố kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và Trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

Xin kính mời xemtại đây

Trân trọng!

DỊCH VỤ