Công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB - Ngân hàng SHB
Tin tức
SHB triển khai thu thập thông tin sinh trắc học theo QĐ 2345 của Ngân hàng Nhà nước SHB và Học viện Ngân hàng hợp tác toàn diện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao SHB trong TOP 200 danh sách Fortune SEA 500, thương hiệu vươn tầm khu vực và quốc tế SHB cộng thêm lãi suất đến 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm online Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo ngừng triển khai dịch vụ ví điện tử liên kết với Moca từ 1/7 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB

16-03-2023

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB.

Xin kính mời xem thông tin chi tiết: tại đây

Trân trọng!

DỊCH VỤ