Tin tức
Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Tư vấn tái định vị thương hiệu SHB SHB tham gia Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC với hạn mức 75 triệu USD Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu Công bố thông tin mua lại trước hạn trái phiếu SHB mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tỉnh Thái Bình Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB hợp tác chiến lược với Đại học Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

10-02-2023

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Xin kính mời xem thông tin chi tiết: tại đây

Trân trọng!

DỊCH VỤ