Tin tức
SHB tài trợ vốn ưu đãi cho doanh nghiệp xây lắp Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Hưởng ứng ngày không tiền mặt, cùng SHB & Napas nghỉ dưỡng miễn phí Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Chia sẻ yêu thương: Ngân hàng SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Công bố thông tin về việc nhận được bản án, quyết định của tòa án

18-04-2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xin công bố thông tin về việc nhận được bản án, quyết định của Tòa án về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa bà Tôn Thị Quỳnh Hoa và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Chi tiết vui lòng xem Tại đây

Trân trọng!

DỊCH VỤ