Tin tức
SHB mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tỉnh Thái Bình Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB hợp tác chiến lược với Đại học Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công bố thông tin về việc Thôi giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh đối với ông Võ Đức Tiến và Bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc đối với bà Ngô Thu Hà

20-07-2022

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xin trân trọng công bố thông tin về việc Thôi giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh đối với ông Võ Đức Tiến và Bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc đối với bà Ngô Thu Hà.

Chi tiết vui lòng xem: tại đây

Trân trọng!

DỊCH VỤ