Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Nâng bước doanh nghiệp nữ chủ: SHB và ADB tài trợ ưu đãi lãi suất Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu tư vấn giám sát gói cải tạo sửa chữa tòa nhà SHB Hạ Long Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thành Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Triệu Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của khách hàng Trương Ánh Tuyết Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH TM Kiến Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH XNK Kim Doanh

Abundant Spring Fortunes with SHB-ManCity Visa cards

05-06-2017

Various gifts and preferences for SHB-ManCity Visa Debit and SHB-ManCity Visa Cashback Credit cardholders!

 • For customers having newly issued cards:
  • Free issuance of cards, free 1st annual fee for the main cardholder and additional cardholder having newly issued SHB-ManCity Visa Cashback cards during the promotion period.
  • 1,000 SHB-Manchester City key chains for 1,000 earliest customers having newly issued cards, including 500 key chains for SHB-ManCity Cashback credit cardholders and 500 key chains for SHB-ManCity Visa Debit cardholders.

For customers having spending transactions:

 • 500 SHB-Manchester City T-shirts will be given to 500 SHB-ManCity Visa Cashback cardholders who have the earliest valid payment transactions via POS/Internet (at least VND100,000/transaction)
 • 500 SHB- Manchester City cups will be delivered to 500 SHB–ManCity Visa Debit cardholders who have the earliest valid payment transactions (at least VN100,000/transaction) during the promotion period.
 • 01 official team T-shirt with signatures of Manchester City football club players will be awarded to 01 cardholder who has the highest spending amount and 01 official ball with signatures of Manchester City football club players will be awarded to 01 cardholder who has the second highest spending amount in each statement period (total accumulated spending amount in the statement period is at least VND1,000,000) (Applicable to SHB-ManCity Visa Cashback credit cards only).
 • Electronic lucky draw:

Customers who are newly issued with and use SHB-ManCity Visa Cashback credit cards and SHB-ManCity Visa Debit cards for payment of invoices during the promotion period and are eligible to program conditions will be delivered promotion codes for the electronic lucky draw.

 • 02 Mini Ipads 4 Wifi 4G 32GB
 • 02 I-phones 7 plus 32GB

Especially, on the occasion SHB launched its new products – SHB-ManCity Visa Cashback credit card, the cardholders can enjoy “refunding” of 0.5% of total transaction amount when using SHB-ManCity Visa Cashback card for valid spending transaction through POS & Internet over the card’s life cycle. (The minimum accumulated refund amount is VND100,000/time and maximum refund amount in a statement period is VND500,000).

This program is applicable from February 10, 2017 to May 09, 2017

For more details, click here.

DỊCH VỤ