Thông báo Archives - Ngân hàng SHB
Tin tức
Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin trọng yếu SHB tối ưu phương thức xác thực cho khách hàng doanh nghiệp trên Internet Banking Tăng cường bảo mật, SHB ra mắt tính năng quản lý thiết bị trên app SHB Mobile Thông báo nâng cấp phiên bản SHB Mobile trên hệ điều hành iOS tăng chất lượng trải nghiệm SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Giải pháp số cho doanh nghiệp của SHB nổi bật tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trang chủ Tin tức Thông báo
15-05-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có nhu cầu mua sắm gói Cung cấp dịch vụ bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin trọng yếu. Trân trọng kính mời Quý Công ty tham dự chào hàng gói thầu nêu trên. Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm các thông tin […]

08-05-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1230/2024/TB-SHB ngày 05/04/2024 như sau: 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá […]

08-05-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1350/2024/TB-SHB ngày 11/04/2024 như sau: 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá […]

04-05-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1493/2024/TB-SHB ngày 19/04/2024 như sau: 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá […]

02-05-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1223/2024/TB-SHB ngày 05/04/2024 như sau: 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá […]

24-04-2024

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), địa chỉ Trụ Sở Chính tại số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố […]

17-04-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có nhu cầu mua sắm gói Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM. Trân trọng kính mời Quý Công ty tham dự chào hàng gói thầu nêu trên. Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm các thông tin […]

17-04-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có nhu cầu mua sắm gói Cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị HSM 700. Trân trọng kính mời Quý Công ty tham dự chào hàng gói thầu nêu trên. Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết trong Hồ sơ […]

15-04-2024

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), địa chỉ Trụ Sở Chính tại số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố […]

11-04-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 857/2024/TB-SHB ngày 15/03/2024 như sau: 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá […]

11-04-2024

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), địa chỉ Trụ Sở Chính tại số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố […]

10-04-2024

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), địa chỉ Trụ Sở Chính tại số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố […]

10-04-2024

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), địa chỉ Trụ Sở Chính tại số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố […]

03-04-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có nhu cầu mua sắm gói Cung cấp trang bị nâng cấp hạ tầng hệ thống sao lưu Veritas Netbackup. Trân trọng kính mời Quý Công ty tham dự chào hàng gói thầu nêu trên. Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần […]

29-03-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 876/2024/TB-SHB ngày 18/03/2024 như sau: 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu […]

DỊCH VỤ