Bảo Hiểm Khai Xuân – Trao Vàng Đắc Lộc - Ngân hàng SHB
Tin tức
Ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu ‘vẹn cả đôi đường’ Chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB “Khám phá năm châu – Không lo âu phí” Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và bản quyền phần mềm cho các thiết bị mạng, bảo mật và cân bằng tải SHB được vinh danh “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Bạn chưa có tài khoản SHB
Hãy đăng ký mở tài khoản để tận hưởng ưu đãi hấp dẫn từ SHB
Hoặc gọi đến tổng đài 24/7
*6688

Như một lời cảm ơn sâu sắc tới khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng SHB, nhân dịp năm mới 2022, SHB triển khai chương trình ưu đãi “Bảo Hiểm Khai Xuân – Trao Vàng Đắc Lộc”. Chương trình được áp dụng từ 21/02/2022 đến 30/04/2022.

Danh sách khách hàng nhận quà CTKM xin vui lòng xem Tại đây!

 

Khách hàng (KH) tham gia chương trình sẽ nhận ngay quà tặng là Vàng SJC 999,9 vàng miếng/nhẫn có giá trị lên tới 5 chỉ Vàng:

Điều kiện FYP/ Hơp đồng bảo hiểm (HĐBH) Quà tặng cho KH
≥ 20 triệu đồng 1 chỉ Vàng SJC 999,9
≥ 40 triệu đồng 2 chỉ Vàng SJC 999,9
≥ 60 triệu đồng 3 chỉ Vàng SJC 999,9
≥ 80 triệu đồng 4 chỉ Vàng SJC 999,9
≥ 100 triệu đồng 5 chỉ Vàng SJC 999,9
  • FYP (Phí bảo hiểm thực nộp lần đầu của HĐBH) được tính bằng 100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản năm nhất của Sản Phẩm chính + 100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản năm nhất của Sản Phẩm bổ sung + 10% Phí bảo hiểm đóng thêm năm nhất của Sản Phẩm chính.
  • KH tham gia tối thiểu 03 sản phẩm/dịch vụ bao gồm sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) của Dai-ichi Life Việt Nam (DLVN) tại SHB (Đồng Hành Thịnh Vượng/ Cuộc Sống Thịnh Vượng/ Đại Gia An Phúc).
  • HĐBH của KH được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình hoặc hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) của KH được nộp trong thời gian diễn ra chương trình đã phát hành thành HĐBH và có hiệu lực sau thời gian cân nhắc.
  • KH ủy quyền cho SHB (theo mẫu của SHB) thực hiện đóng phí bảo hiểm định kỳ/tái tục năm thứ 2, 3 của HĐBH/HSYCBH phát hành theo chương trình này thông qua hình thức tự động trích tiền từ Tài khoản thanh toán/trích nợ từ Thẻ tín dụng của KH tại SHB.
  • Không hạn chế số lượng quà tặng với mỗi KH tham gia nhiều HĐBH đáp ứng điều kiện của chương trình. Quà tặng sẽ được trao cho KH sau thời gian cân nhắc của HĐBH.
  • HSYCBH nộp mới/ HĐBH phát hành từ 21/02/2022 đến 15/03/2022 thỏa mãn điều kiện nhận quà tặng chương trình: khách hàng sẽ được nhận quà tặng là Vàng SJC 999,9 vàng miếng/nhẫn theo quy định của chương trình
  • HSYCBH nộp mới/ HĐBH phát hành từ 15/03/2022 đến 30/04/2022 thỏa mãn điều kiện nhận quà tặng chương trình: khách hàng sẽ được nhận quà tặng là Vàng SJC 999,9 vàng miếng/nhẫn theo quy định của chương trình, tối đa không quá 6,4 triệu đồng/ mỗi 01 chỉ.
  • Trường hợp tại thời điểm SHB thực hiện chi trả quà tặng cho KH thỏa mãn điều kiện nhận quà tặng của chương trình, địa bàn CN/PGD không có loại Vàng SJC 999,9 vàng miếng/nhẫn theo định lượng quà tặng tương ứng, SHB sẽ thực hiện chi trả cho KH bằng tiền mặt. Đồng thời, SHB nộp thay KH phần Thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật.

DỊCH VỤ