Car loan for corporate customers - Ngân hàng SHB
Tin tức
SHB triển khai thu thập thông tin sinh trắc học theo QĐ 2345 của Ngân hàng Nhà nước SHB và Học viện Ngân hàng hợp tác toàn diện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao SHB trong TOP 200 danh sách Fortune SEA 500, thương hiệu vươn tầm khu vực và quốc tế SHB cộng thêm lãi suất đến 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm online Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo ngừng triển khai dịch vụ ví điện tử liên kết với Moca từ 1/7 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Car loan for corporate customers

23-10-2017

The product aims at meeting corporate loan demand for purchasing cars for transport business and internal use.

(Applicable until October 1, 2018)

Benefits

  • Preferential interest rate (from 7.49% p.a. only) and flexible loan tenor. Customers can choose loan options tailored to their purpose.
  • Financing up to 100% of car value
  • Maximum loan to value ratio is 85% and maximum loan tenor is 72 months.
  • Extremely simple application and procedures

Features

  • Loan method: Bullet loan
  • Loan tenor: up to 72 months based on types of collateral
  • Loan currency: VND

Target customers and conditions

  • SMEs which apply for car loan for transport business
  • Enterprises which apply for car loan for internal use (excluding transport enterprises)

Application procedures: Following SHB’s regulations

DỊCH VỤ