Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Nâng bước doanh nghiệp nữ chủ: SHB và ADB tài trợ ưu đãi lãi suất Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu tư vấn giám sát gói cải tạo sửa chữa tòa nhà SHB Hạ Long Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thành Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Triệu Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của khách hàng Trương Ánh Tuyết Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH TM Kiến Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH XNK Kim Doanh

Car loan for corporate customers

23-10-2017

The product aims at meeting corporate loan demand for purchasing cars for transport business and internal use.

(Applicable until October 1, 2018)

Benefits

  • Preferential interest rate (from 7.49% p.a. only) and flexible loan tenor. Customers can choose loan options tailored to their purpose.
  • Financing up to 100% of car value
  • Maximum loan to value ratio is 85% and maximum loan tenor is 72 months.
  • Extremely simple application and procedures

Features

  • Loan method: Bullet loan
  • Loan tenor: up to 72 months based on types of collateral
  • Loan currency: VND

Target customers and conditions

  • SMEs which apply for car loan for transport business
  • Enterprises which apply for car loan for internal use (excluding transport enterprises)

Application procedures: Following SHB’s regulations

DỊCH VỤ