Tin tức
SHBFinance chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Krungsri Thái Lan SHB ra mắt dòng thẻ cao cấp Visa Platinum với nhiều đặc quyền hấp dẫn SHB dừng triển khai sản phẩm Tiết kiệm Đại lợi, Tiết kiệm Thông minh, Tình yêu cho con Nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân khi mở thẻ tín dụng quốc tế SHB SHB tích cực đồng hành cùng Bộ Công thương và World Bank thúc đẩy tiết kiệm năng lượng SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2022 Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Hệ thống CSLT, cải tạo kho chứng từ

Car loan for corporate customers

23-10-2017

The product aims at meeting corporate loan demand for purchasing cars for transport business and internal use.

(Applicable until October 1, 2018)

Benefits

  • Preferential interest rate (from 7.49% p.a. only) and flexible loan tenor. Customers can choose loan options tailored to their purpose.
  • Financing up to 100% of car value
  • Maximum loan to value ratio is 85% and maximum loan tenor is 72 months.
  • Extremely simple application and procedures

Features

  • Loan method: Bullet loan
  • Loan tenor: up to 72 months based on types of collateral
  • Loan currency: VND

Target customers and conditions

  • SMEs which apply for car loan for transport business
  • Enterprises which apply for car loan for internal use (excluding transport enterprises)

Application procedures: Following SHB’s regulations

DỊCH VỤ