Tổng công ty CP Bảo hiểm hàng không (VNI) Archives - Ngân hàng SHB
Tin tức
Ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu ‘vẹn cả đôi đường’ Chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB “Khám phá năm châu – Không lo âu phí” Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và bản quyền phần mềm cho các thiết bị mạng, bảo mật và cân bằng tải SHB được vinh danh “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trang chủ Khách hàng cá nhân Bảo hiểm Bảo hiểm phi nhân thọ Tổng công ty CP Bảo hiểm hàng không (VNI)
07-06-2019

1. BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE Ô TÔ Đối tượng bảo hiểm Là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm: xe ô tô, máy kéo, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo… Không bao gồm xe mô tô hai bánh; xe mô tô […]

DỊCH VỤ