Tin tức
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Bố cáo thành lập CN SHB Bến Tre SHB triển khai nhiều ưu đãi đặc biệt cho hội viên VinaPhone Plus SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

Cổ phiếu SHB lên sàn Hà Nội

04-09-2008
Trung tâm Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của SHB tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoáng Hà Nội.

Cổ phiếu SHB lên sàn Hà Nội

Trung tâm Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của SHB tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoáng Hà Nội.

Theo đó, SHB sẽ được niếm yết cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số lượng chứng khoán được niếm yết là 50 triệu cổ phiếu (trên tổng số 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành) và tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 500 tỷ đồng. 150 triệu cổ phiếu của đợt phát hành cuối năm 2007 sẽ được niếm yết bổ sung theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Trước khi Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định chấp thuận chính thức việc niêm yết cổ phiếu của SHB, SHB phải hoàn thiện các thủ tục theo quy định hiện hành về việc niếm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Từ đầu năm đến nay SHB đã được trao các giải thưởng lớn như: Giải thưởng Thương hiệu mạnh toàn quốc, Thương hiệu cạnh tranh quốc gia, Sao vàng Thủ đô và mới đây là Sao vàng Đất Việt

DỊCH VỤ