Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Construction Corporation No. 1 Company Limited (CC1)

02-03-2016
  • Address: 8th – 9th Floor Sailing Tower, No. 111A Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
  • Phone: (84.8) 38 222 059
  • Fax:(84.8) 38 290 500
  • Website: https://www.cc1.net.vn

 

Business line

  • Installation, construction and execution of equipment, machinery, civil, industrial engineering, transport, irrigation, post-office, foundation, urban infrastructure projects;
  • Trading of building materials;
  • Real estate business, office leasing, etc.

DỊCH VỤ