Tin tức
SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Thông báo mời thầu: Cải tạo, sữa chữa di chuyển địa điểm chi nhánh SHB Hàm Long. SHB NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 NGÂN HÀNG VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2019 SHB triển khai phương thức xác thực mới SHB Smart OTP Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy tính theo hợp đồng nguyên tắc 2019

“Cooperation for development” – VND2000 billion short-term personal business package with interest rate only from 7.5% p.a

15-06-2017

Understanding Customer’s demand for capital for business expansion and development, SHB has launched the preferential program “Cooperation for development” which is applicable to September 30, 2017 or until the program’s limit of VND2000 billion is used up.

Loan purposes

  • Loan for working capital supplementation
  • Loan for assets investment

Lending methods

  • Bullet loan
  • Credit line

Benefits

Preferential rate

  • Preferential rates of 0% p.a. in a maximum period of 3 months
  • After the preferential period, applicable margin is only from 0% p.a.

Early repayment

  • Early repayment is allowed.
  • No early repayment penalty shall be collected, except for the amount equivalent to preferential interest.
  • Preferential interest amount shall not be reclaimed for loans under credit line.

Target customers and conditions

  • Personal customer who applies for loans in SHB for investing in fixed asset, supplement working capital and other legitimate business purposes.

DỊCH VỤ