Tin tức
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy POS và chăm sóc khách hàng tại đơn vị chấp nhận thẻ của SHB Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ
Bạn chưa có tài khoản SHB
Hãy đăng ký mở tài khoản để tận hưởng ưu đãi hấp dẫn từ SHB
Hoặc gọi đến tổng đài 24/7
*6688

Công cụ quản lý, kiểm soát và sử dụng dòng tiền hiệu quả

Giải pháp tài chính cho việc quản lý dòng tiền tập trung giữa 1 tài khoản chính và nhiều tài khoản phụ (của Công ty mẹ và các Đơn vị thành viên) thông qua tính năng chuyển tiền tự động của SHB, nhằm kiểm soát tài chính và tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả nhất.

 • Quản lý và kiểm soát dòng tiền hoạt động của các Đơn vị thành viên, giải quyết được tình trạng thừa, thiếu vốn cục bộ tại các Đơn vị thành viên.
 • Tăng hiệu quả tối đa sử dụng tiền nhàn rỗi, tập trung nguồn lực tài chính hàng ngày/định kỳ về Công ty mẹ/Đơn vị chủ quản.
 • Giảm chi phí giao dịch chuyển tiền và chi phí quản lý, tối đa hóa hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

Dịch vụ Quản lý tài khoản tập trung của SHB cung cấp các tính năng:

Chuyển tiền tự động:

 • Chuyển tiền tự động (có tùy chỉnh tính năng theo nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp) từ các TKTT của các Đơn vị thành viên về TKTT của Công ty mẹ và ngược lại.
 • Chuyển tiền tự động (có tùy chỉnh tính năng theo nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp) từ TKTT của Công ty mẹ về TKTT của Đơn vị chủ quản (Tổng Công ty/Tập đoàn).

Tuần suất và thời điểm chuyển tiền: Chuyển tiền tự động hàng ngày hoặc nhiều ngày/lần, tại thời điểm cuối ngày hoặc tại một/nhiều khung giờ trong ngày.

 • Các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-con/Tổng Đại lý-Địa lý.., dòng tiền doanh thu được quản lý tập trung tại Công ty mẹ/Tổng Đại lý…
 • Các doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ.
 • Hồ sơ mở TKTT (đối với Khách hàng chưa có TKTT tại SHB)
 • Hợp đồng sử dụng dịch vụ Quản lý tài khoản tập trung (theo mẫu SHB)
 • Xác nhận tham gia Hợp đồng của toàn bộ các Đơn vị thành viên (có tư cách pháp nhân độc lập) tham gia vào Hợp đồng (theo mẫu SHB)
 • Các hồ sơ khác theo quy định SHB.

DỊCH VỤ