Tin tức
SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Thông báo mời thầu: Cải tạo, sữa chữa di chuyển địa điểm chi nhánh SHB Hàm Long. SHB NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 NGÂN HÀNG VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2019 SHB triển khai phương thức xác thực mới SHB Smart OTP Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy tính theo hợp đồng nguyên tắc 2019

Exciting summer – Surprise gifts

15-06-2017

With the aim to bring customers an exciting summer with surprise joys, SHB has launched a preferential program “Exciting summer – Surprise gifts” applicable from May 29, 2017 to August 26, 2017 with over 62.000 prizes valued more than VND 8 billion.

With a minimum amount of VND20 million, customers will be delivered a promotion code to attend the fortune wheel at the counter with thousands of valuable gifts:

Prize Item Prize Prize value (VND) Quantity
1st Prize 01 tael of gold/ SHB domestic debit card 3,700,000 100
2nd Prize SHB domestic debit card 1,000,000 250
3rd Prize SHB domestic debit card 500,000 1,610
4th Prize Cash/Calling card 100,000 20,000
Consolation Prize Cash/Calling card 50,000 40,000

 

Moreover, with the same promotion code, customers will enjoy great opportunities to win 51 Honda Lead 125cc motorbikes or SHB’s passbooks each valued VND40 million in the monthly program.

10 first customers taking part in this program at each transaction point on every Wednesday will receive practical gifts from SHB.

Let’s welcome a bright summer!

Target customers: Personal customers
Applicable products: Progressive saving by saving amount, Interest upfront saving, Monthly interest saving
Deposit tenor: All monthly savings
Minimum deposit amount:  

20,000,000 VND

 

Please click here for more information. 

DỊCH VỤ