Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Hanoi Association of Small and Medium Enterprises (HAMESA)

02-03-2016
  • Address: 3rd floor, No. 2A, Pham Su Manh, Hoan Kiem, Hanoi.
  • Phone: (04) 39425429
  • Fax: (04) 39425640
  • Website: https://www.hasmea.org.vn

 

Business line

  • Provision of support to members in solving difficulties in business, operations;
  • Implementation of cooperation, trade promotion programs with local and international social, economic organizations to connect and seek business opportunities for members;
  • Cooperation and partnership with training schools to foster knowledge for enterprises;
  • Organization of regular charity programs, visits to families under difficulties and families under preferential treatment policy.

DỊCH VỤ