Tin tức
Thông báo điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng SHB SHB giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng dịp cuối năm SHB hoàn thành phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu chia cổ tức, nâng vốn điều lệ lên 30.674 tỷ đồng Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ SHB tặng thêm ưu đãi vượt trội cho khách hàng cao cấp SHB nằm trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức định giá tài sản

International SHB Visa Debit

29-02-2016

An international Visa debit card issued by SHB under EMV standard which is accepted at any ATM/POS/website marked with Visa logo globally.

The card is issued and linked with the balance of the customer’s current account at SHB.
SHB Visa Debit card includes 2 classes: SHB Visa Debit Gold and SHB Visa Debit Classic.

DỊCH VỤ