Tin tức
SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Thông báo mời thầu: Cải tạo, sữa chữa di chuyển địa điểm chi nhánh SHB Hàm Long. SHB NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 NGÂN HÀNG VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2019 SHB triển khai phương thức xác thực mới SHB Smart OTP Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy tính theo hợp đồng nguyên tắc 2019

“Long-term Cooperation” – VND2,500 billion medium and long-term personal credit package

15-06-2017

In order to accompany customers to realize their dream of a family apartment, improve business performance or meet the demands for consumption loan, SHB has launched the preferential progam “Long-term Cooperation” which is applicable to September 30, 2017 or until the program’s limit of VND2,500 billion is used up.

Benefits

Product type Interest rate
Home loan From 8.9% p.a.
Business loan From 9.0% p.a.
Other From 9.2% p.a.

 

  • Preferential rates applicable in a maximum period of 12 months from disbursement date.
  • After the preferential period, applicable margin is only from 0% p.a.
  • Early repayment is allowed.
  • No early repayment penalty shall be collected, except for the amount equivalent to preferential interest.
  • Customers who apply for loans for purchasing BSH’s term insurance will enjoy more priorities.
  • Applicable to all business units system-wide

Target customers and conditions

  • Personal customer who applies for loans in SHB for house and land purchasing, house repairing, business purposes and other consumption purposes.
  • Applicable to loans of more than 12 month tenor.

DỊCH VỤ