Tin tức
SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Thông báo mời thầu: Cải tạo, sữa chữa di chuyển địa điểm chi nhánh SHB Hàm Long. SHB NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 NGÂN HÀNG VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2019 SHB triển khai phương thức xác thực mới SHB Smart OTP Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy tính theo hợp đồng nguyên tắc 2019

Love connection – Future assurance

23-10-2017

Realizing its commitment to constantly creating and supplying modern and useful products and services, tailored to the needs of each customer segment, from September 18, 2017 to December 30, 2017, SHB launchs the program “Love connection – Future assurance” for savings depositors under 45 years

Under this program, customers will immediately receive attractive gifts equivalent to the deposit amount:

Amount

Gift
100 – < 300 million dong

Phone card valued VND50.000

300 – < 500 million dong

Supermarket voucher valued VND200.000

500 – < 1 billion dong

Sport center’s voucher valued VND 500.000

> = 1 billion dong

English learning voucher valued VND 1.500.000

DỊCH VỤ