Love connection – Future assurance - Ngân hàng SHB
Tin tức
Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin trọng yếu SHB tối ưu phương thức xác thực cho khách hàng doanh nghiệp trên Internet Banking Tăng cường bảo mật, SHB ra mắt tính năng quản lý thiết bị trên app SHB Mobile Thông báo nâng cấp phiên bản SHB Mobile trên hệ điều hành iOS tăng chất lượng trải nghiệm SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Giải pháp số cho doanh nghiệp của SHB nổi bật tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Love connection – Future assurance

23-10-2017

Realizing its commitment to constantly creating and supplying modern and useful products and services, tailored to the needs of each customer segment, from September 18, 2017 to December 30, 2017, SHB launchs the program “Love connection – Future assurance” for savings depositors under 45 years

Under this program, customers will immediately receive attractive gifts equivalent to the deposit amount:

Amount

Gift
100 – < 300 million dong

Phone card valued VND50.000

300 – < 500 million dong

Supermarket voucher valued VND200.000

500 – < 1 billion dong

Sport center’s voucher valued VND 500.000

> = 1 billion dong

English learning voucher valued VND 1.500.000

DỊCH VỤ