Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

SHB donates VND 15 billion to procure Covid-19 vaccine

03-08-2021

On May 25, 2021, at the headquarter of the Ministry of Health (Hanoi), Saigon – Hanoi Bank donated VND 15 billion as a fund to procure vaccine against Covid-19. Since the outbreak of the disease, SHB has donated nearly VND 30 billion to support the country in the fight against Covid-19.

Accompanying the Government and people, with the hope to soon have a vaccine for Covid-19, SHB has donated VND 15 billion and is one of the pioneering joint stock commercial banks to support the vaccine fund of the Ministry of Health. Previously, in 2020, SHB donated more than VND 42 billion for Covid-19 prevention and social security activities across the country.

SHB Chairman Do Quang Hien said: “Besides business development, SHB always pays attention to social security activities, especially the prevention of Covid-19. With its practical actions and contributions, SHB believes that Vietnam will have abundant resources to prevent, control and gradually repel the epidemic”

 

CEO Nguyen Van Le – representative of SHB presented the Ministry of Health with VND 15 billion to support the procurement of Covid-19 vaccine

Also at the ceremony, T&T Group donated 1 million doses of Covid-19 vaccine. Minister of Health Nguyen Thanh Long appreciated and thanked SHB and T&T Group for repeatedly supporting the fund for fighting against the epidemic. The companionship of all social resources is the motivation and foundation for Vietnam to soon erase the pandemic, contributing to spreading good values.

Taking the philosophy of “business development associated with social responsibility” as a guideline, in the journey of formation and development; SHB, T&T Group and Mr. Do Quang Hien always care about people’s life and community. SHB regularly sponsors and provides financial support for localities to implement social security programs to support the poor and disadvantaged people in all provinces and cities nationwide.

DỊCH VỤ