Tin tức
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Bố cáo thành lập CN SHB Bến Tre SHB triển khai nhiều ưu đãi đặc biệt cho hội viên VinaPhone Plus SHB là Ngân hàng Micro SME tốt nhất Việt Nam

SHB được mở thêm 5 Chi nhánh mới

10-09-2008

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký các quyết định số 7708, 7709, 7710, 7711, 7712/NHNN-CNH chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được mở thêm 5 Chi nhánh mới tại các tỉnh: Nghệ An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai và Đồng Nai.

Theo các quyết định nêu trên của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, SHB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý quy định tại Quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tổng giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê cho biết, dự kiến Qúy 3/2008 SHB sẽ khai trương các Chi nhánh Nghệ An, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng và Qúy 4/2008 sẽ khai trương các Chi nhánh Gia Lai, Lâm Đồng.

Như vậy, cùng với các quyết định cho phép mở thêm 5 Chi nhánh mới của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đến nay SHB đã có hơn 40 Chi nhánh và Phòng giao dịch trên cả nước và  dự kiến năm 2008 SHB sẽ có khoảng 70 Chi nhánh và Phòng giao dịch, hoàn thành kế hoạch phát triển mạng lưới do Đại hội cổ đông lần thứ 16 (tháng 3/2008) đề ra

DỊCH VỤ