Tin tức
Thông báo điều chỉnh biểu phí và lãi suất dịch vụ thẻ khách hàng cá nhân Thư mời Tham dự Chuỗi đào tạo trực tuyến Bán hàng trên Amazon Thông báo dừng triển khai chính sách ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có số dư bình quân tài khoản thanh toán hàng tháng từ 50 triệu đồng trở lên Làm sao để đầu tư vừa an toàn vừa sinh lời và linh hoạt giữa mùa dịch? Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo điều chỉnh điều kiện điều khoản thẻ tín dụng quốc tế SHB Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tận hưởng ưu đãi vượt trội cùng Combo tài khoản thanh toán tại SHB

SHB offers free money transfer to support the fighting against Covid-19 and drought, saline intrusion in the Mekong Delta

22-04-2020

Promoting the tradition of solidarity, joining hands with the whole country to overcome difficult time due to the epidemic, natural disaster and for community responsibility, Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) offers free money transfer to support the fighting against COVID-19 and to support people suffering from drought and saline intrusion in the Mekong Delta.

Individual and corporate customers can directly visit transaction counter or transfer via SHB’s Internet Banking and Mobile Banking services to send money to the Vietnam Fatherland Front Central Committee with the following details:

1. Account receiving support for fighting COVID-19:

Account Name: Vietnam Fatherland Front Central Committee

Account Number: 1483201009159

At: Vietnam Bank of Agriculture and Rural Development – Capital Branch

2. Account receiving support for people suffering from drought and saline intrusion in the Mekong Delta:

Account Name: Vietnam Fatherland Front – Central Aid Committee

Account Number: 001.1.00.1932418

At: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

For transaction at counter, customer will receive a free transfer immediately at the time of transfer. For Internet Banking and Mobile Banking, when individual customer makes 24/7 inter-bank transfer, the money transfer fee will be automatically deducted right at the time of the transaction. For individual customer making regular inter-bank money transfer and for corporate customer making 24/7 inter-bank money transfer and regular transfer via Internet Banking and Mobile Banking of SHB, money transfer fee will be refunded to customers before the 15th day of the following month.

This program is part of the comprehensive solutions which SHB offers to help customers to overcome the difficulties of the COVID-19 epidemic and to fight against drought and saline intrusion in the Mekong Delta. At the same time, SHB has been implementing a series of comprehensive solutions to support customers to overcome difficulties such as a credit package of VND 25,000 billion with many incentives on loan interest rates, banking service charges; discount up to 30% for regular interbank money transfer and 24/7 interbank money transfer with value of less than VND 2 million; increasing interest rates for online savings up to 7.7% / year, etc. In addition, SHB and the businesses of the Board Chairman Do Quang Hien also donated more than VND 20 billion for the fighting against COVID-19 epidemic as well as for supporting people suffered from drought and saline intrusion in the Mekong Delta.

For more information, please contact Hotline: 1800.5888.56 or visit the website www.shb.com.vn.

DỊCH VỤ