Strong finance – Worry-free old age - Ngân hàng SHB
Tin tức
Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin trọng yếu SHB tối ưu phương thức xác thực cho khách hàng doanh nghiệp trên Internet Banking Tăng cường bảo mật, SHB ra mắt tính năng quản lý thiết bị trên app SHB Mobile Thông báo nâng cấp phiên bản SHB Mobile trên hệ điều hành iOS tăng chất lượng trải nghiệm SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Giải pháp số cho doanh nghiệp của SHB nổi bật tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Strong finance – Worry-free old age

23-10-2017

With the desire to bring financial solutions suitable to each customer to ensure the best benefits, from September 11, 2017 to December 30, 2017, SHB implements the program “Strong finance – Worry-free old age” with many attractive incentives for customers aged 45+.

Only with the deposit from VND20 million, customers will be offered interest rate corresponding to the amount and term deposit:

Amount/Term

6 – 8 months,

10 – 11 months

9 months 12, 13, 24, 36 months

18 months

20 – < 100 million VND

0.10 0.20 0.05

0.10

100 – < 300 million VND

0.15 0.30 0.10

0.15

300 – < 500 million VND

0.20 0.40

0.15

0.20

500 – < 1 billion VND

0.30

0.50

0.15

0.20

> = 1 billion VND

0.40

0.70

0.20

0.25

In particular, customers will be offered a General Health Check Package voucher on International Day of Older Persons – 1/10 annually when the average annual balance reaches VND 500 million or higher.

Let SHB accompany your plan to enjoy a worry-free old age!

DỊCH VỤ