Tin tức
Thông báo mua lại trước hạn trái phiếu Thư mời Hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới với Amazon Đi muôn phương, Be đưa đón cùng chủ thẻ SHB Các doanh nghiệp của Doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Thông báo Kế hoạch nâng cấp hệ thống thẻ Làm sao để thật sự “Quẳng gánh lo âu – An tâm vui sống”? Ưu đãi lên đến 40% dành riêng cho sinh viên khi nạp tiền điện thoại qua EBank SHB SHB và T&T Group ủng hộ 5 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội

Strong finance – Worry-free old age

23-10-2017

With the desire to bring financial solutions suitable to each customer to ensure the best benefits, from September 11, 2017 to December 30, 2017, SHB implements the program “Strong finance – Worry-free old age” with many attractive incentives for customers aged 45+.

Only with the deposit from VND20 million, customers will be offered interest rate corresponding to the amount and term deposit:

Amount/Term

6 – 8 months,

10 – 11 months

9 months 12, 13, 24, 36 months

18 months

20 – < 100 million VND

0.10 0.20 0.05

0.10

100 – < 300 million VND

0.15 0.30 0.10

0.15

300 – < 500 million VND

0.20 0.40

0.15

0.20

500 – < 1 billion VND

0.30

0.50

0.15

0.20

> = 1 billion VND

0.40

0.70

0.20

0.25

In particular, customers will be offered a General Health Check Package voucher on International Day of Older Persons – 1/10 annually when the average annual balance reaches VND 500 million or higher.

Let SHB accompany your plan to enjoy a worry-free old age!

DỊCH VỤ