Tin tức
SHB được vinh danh “Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” Cảnh báo hình thức lừa đảo, giả mạo tin nhắn của ngân hàng Chuyển khoản không phí – Tiền đầy trong ví cùng SHB SHB thông báo mở cửa trở lại đối với các điểm giao dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB thông báo các điểm giao dịch tạm ngừng mở cửa theo yêu cầu của các địa phương để ứng phó với bão số 4

Strong finance – Worry-free old age

23-10-2017

With the desire to bring financial solutions suitable to each customer to ensure the best benefits, from September 11, 2017 to December 30, 2017, SHB implements the program “Strong finance – Worry-free old age” with many attractive incentives for customers aged 45+.

Only with the deposit from VND20 million, customers will be offered interest rate corresponding to the amount and term deposit:

Amount/Term

6 – 8 months,

10 – 11 months

9 months 12, 13, 24, 36 months

18 months

20 – < 100 million VND

0.10 0.20 0.05

0.10

100 – < 300 million VND

0.15 0.30 0.10

0.15

300 – < 500 million VND

0.20 0.40

0.15

0.20

500 – < 1 billion VND

0.30

0.50

0.15

0.20

> = 1 billion VND

0.40

0.70

0.20

0.25

In particular, customers will be offered a General Health Check Package voucher on International Day of Older Persons – 1/10 annually when the average annual balance reaches VND 500 million or higher.

Let SHB accompany your plan to enjoy a worry-free old age!

DỊCH VỤ