Tin tức
Thông báo mua lại trước hạn trái phiếu Thư mời Hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới với Amazon Đi muôn phương, Be đưa đón cùng chủ thẻ SHB Các doanh nghiệp của Doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ 30 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Thông báo Kế hoạch nâng cấp hệ thống thẻ Làm sao để thật sự “Quẳng gánh lo âu – An tâm vui sống”? Ưu đãi lên đến 40% dành riêng cho sinh viên khi nạp tiền điện thoại qua EBank SHB SHB và T&T Group ủng hộ 5 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội

The “preferential golden season” personal credit package valued at VND2,500 billion, interest rate only from 7.5%

03-02-2017

You wish to possess a convenient apartment, a luxury car for your family or carry out a business plan that you have been nurturing for a very long time but all of these desires are hindered by your financial concern…

Let SHB accompany you on your way to make you dream come true with the “preferential golden season” personal credit package valued at VND 2500 billion offered up to March 31, 2017.

  • Applicable up to March 31, 2017.
  • Preferential interest rate of only from 7.5%/year in up to 12 months.
  • Simple procedures
  • Various types of collateral
  • Home loan
  • Car loan
  • Consumer loan
  • Loan for business

DỊCH VỤ