Tin tức
SHB được vinh danh “Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” Cảnh báo hình thức lừa đảo, giả mạo tin nhắn của ngân hàng Chuyển khoản không phí – Tiền đầy trong ví cùng SHB SHB thông báo mở cửa trở lại đối với các điểm giao dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB thông báo các điểm giao dịch tạm ngừng mở cửa theo yêu cầu của các địa phương để ứng phó với bão số 4

The “preferential golden season” personal credit package valued at VND2,500 billion, interest rate only from 7.5%

03-02-2017

You wish to possess a convenient apartment, a luxury car for your family or carry out a business plan that you have been nurturing for a very long time but all of these desires are hindered by your financial concern…

Let SHB accompany you on your way to make you dream come true with the “preferential golden season” personal credit package valued at VND 2500 billion offered up to March 31, 2017.

  • Applicable up to March 31, 2017.
  • Preferential interest rate of only from 7.5%/year in up to 12 months.
  • Simple procedures
  • Various types of collateral
  • Home loan
  • Car loan
  • Consumer loan
  • Loan for business

DỊCH VỤ