Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Dịch vụ tư vấn lập quy hoạch 1/500” Thông báo mời thầu: “Trang bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Trang bị giải pháp sao lưu và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy trạm của người sử dụng” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo kết quả Cuộc thi ý tưởng thiết kế ấn phẩm Xuân SHB 2020 – “Sáng tạo không giới hạn”

22-10-2019
  • Căn cứ Thể lệ cuộc thi ý tưởng thiết kế bộ ấn phẩm Xuân SHB 2020 – “Sáng tạo không giới hạn”;
  • Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Giám khảo đánh giá Cuộc thi Ý tưởng Thiết kế bộ ấn phẩm Xuân 2020 – “Sáng tạo không giới hạn” ngày 18/10/2019;
  • Căn cứ Quyết định Số 426/QĐ-HĐQT ngày 21/10/2019 về việc Công bố kết quả cuộc thi ý tưởng thiết kế Ấn phẩm Xuân SHB 2020 – “Sáng tạo không giới hạn”;

Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội thông báo kết quả Cuộc thi ý tưởng thiết kế Ấn phẩm Xuân SHB 2020 – “Sáng tạo không giới hạn” như sau:

STT

Giải thưởng Mã số hồ sơ Tên tác giả

Trị giá giải thưởng

1

01 Giải Nhất

SHB_ST_022

Công ty quảng cáo & truyền thông Bông Sen Việt Nam

    120.000.000 đồng

2

02 Giải Nhì

SHB_ST_010

Bà Vũ Thị Thúy Thúy

70.000.000 đồng

3

SHB_ST_035

Bà Nguyễn Quỳnh Hoa

70.000.000 đồng

4

 

03 Giải Ba

SHB_ST_029

Bà Dương Thị Thu Phương

50.000.000 đồng

5

SHB_ST_008

Bà Lưu Thị Thu Hoài

50.000.000 đồng

6

SHB_ST_027

Bà Nguyễn Thị Hướng

50.000.000 đồng

7

05 Giải Khuyến khích

SHB_ST_004

Ông Khổng Văn Đại

10.000.000 đồng

8

SHB_ST_030

Ông Arakawa Yoshiei

10.000.000 đồng

9

SHB_ST_012

Bà Quách Thùy Dương

10.000.000 đồng

10

SHB_ST_020

Bà Bùi Thị Loan

10.000.000 đồng

11

SHB_ST_024

Công ty cổ phần phát triển Đông Phương

10.000.000 đồng

*** SHB sẽ thông báo kết quả đến tác giả đạt giải thông qua điện thoại, email và công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông của SHB từ ngày 22/10/2019.
*** Giải thưởng sẽ được trao cho các tác giả theo quy định của chương trình. Kèm theo mỗi giải thưởng là Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi.

Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà nội xin chúc mừng các tác giả đạt giải và trân trọng gửi lời cảm ơn đến các tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước trong thời gian qua đã dành sự quan tâm, tham gia Cuộc thi ý tưởng thiết kế Ấn phẩm Xuân SHB 2020./.

DỊCH VỤ