Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Ngân hàng SHB
Tin tức
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp trang bị nâng cấp hạ tầng hệ thống sao lưu Veritas Netbackup Công bố lãi suất bình quân

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

29-03-2024

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 876/2024/TB-SHB ngày 18/03/2024 như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá Hợp danh 5A

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 92 điểm

Chi tiết theo thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: tại đây

DỊCH VỤ