Thông báo khai trương hoạt động một số chi nhánh, phòng giao dịch - Ngân hàng SHB
Tin tức
SHB triển khai thu thập thông tin sinh trắc học theo QĐ 2345 của Ngân hàng Nhà nước SHB và Học viện Ngân hàng hợp tác toàn diện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao SHB trong TOP 200 danh sách Fortune SEA 500, thương hiệu vươn tầm khu vực và quốc tế SHB cộng thêm lãi suất đến 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm online Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo ngừng triển khai dịch vụ ví điện tử liên kết với Moca từ 1/7 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo khai trương hoạt động một số chi nhánh, phòng giao dịch

17-11-2023

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và phê duyệt chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo lịch khai trương hoạt động một số Chi nhánh, Phòng Giao dịch, cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo!

DỊCH VỤ