Tin tức
SHB mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tỉnh Thái Bình Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB hợp tác chiến lược với Đại học Thái Bình nâng cao chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

07-12-2022

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ như sau:

Thông tin về khoản nợ:

Các hợp đồng tín dụng được ký giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Chi nhánh Lạng Sơn với Lê Thị Thành bao gồm:

  • Hợp đồng tín dụng số 117/2013/HDTDNH-CN/SHB.LS ngày 28/06/2013;
  • Hợp đồng tín dụng số 316/2012/HDTDNH-CN/SHB.LS ngày 23/10/2012.

Thông tin về tài sản bảo đảm cho khoản nợ: Ô đất số 15 lô 2, KTX Hòa Lạc, phường Hòa Lạc, thị xã Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Giá khởi điểm: Sẽ được Tổ chức đấu giá được lựa chọn thông báo theo quy định

Thông tin liên hệ:

  • Ông: Đinh Ngọc Dũng – Điện thoại: 0911.839.889
  • Ông: Dương Công Ngọc –  Điện thoại: 952.604
  • Địa chỉ: Tầng 3, số 71B Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

DỊCH VỤ