Tin tức
SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Thông báo mời thầu: Cải tạo, sữa chữa di chuyển địa điểm chi nhánh SHB Hàm Long. SHB NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 NGÂN HÀNG VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2019 SHB triển khai phương thức xác thực mới SHB Smart OTP Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy tính theo hợp đồng nguyên tắc 2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12-07-2019

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá về 02 tài sản như sau:

– Hàng hóa gốm sứ vẽ vàng, chàm của Công ty TNHH Hải đồ cổ, theo Thông báo số 2807/TB-SHB ngày 11/07/2019.

Chi tiết nội dung Thông báo xem: Tại đây

– 02 máy móc thiết bị y tế gồm: 01 máy cắt lớp Sytec CT4000i và 01 hệ thống máy siêu âm màu 3 chiềumodel Sunny 280, theo Thông báo số 2778/TB-SHB ngày 10/07/2019

Chi tiết nội dung Thông báo xem: Tại đây

Trân trọng!

DỊCH VỤ