Tin tức
Thông báo về việc nhận tin nhắn SMS/Email từ SHB Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Đặt vé máy bay – Rinh máy tập Gym với Ebank SHB Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB miễn phí chuyển tiền và rút tiền để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 Gửi tiết kiệm hè, đón nhiều ưu đãi cùng SHB Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo mời sơ tuyển nhà thầu gói thầu: “Triển khai giải pháp core giao dịch ngân hàng đầu tư”

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

11-05-2020

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá trọn gói nhóm tài sản theo TB số 2279/TB-SHB ngày 11/05/2020 bao gồm như sau:

Nội dung tài sản: tài sản gắn liền trên đất thuê trả tiền hàng năm có diên tích 56.054,3m2 của Công ty TNHH Bắc Sơn theo Giấy chứng nhận tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 19 tại địa chỉ : Phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Chi tiết nội dung Thông báo xem: tại đây

Trân trọng,

DỊCH VỤ