Tin tức
The Asian Banking and Finance vinh danh SHB 4 giải thưởng quốc tế danh giá Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào hàng: “Cung cấp thiết bị mạng và bảo mật cho trung tâm dữ liệu SHB” Thông báo mời chào hàng: “Cung cấp thiết bị Switch, Router cho các đơn vị kinh doanh SHB”

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

24-07-2020

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá trọn gói nhóm tài sản theo TB số 3765/TB-SHB ngày 24/07/2020 bao gồm như sau:

Nội dung tài sản: 01 Bất động sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 331-10 tại địa chỉ: Số 11E Ngô Gia Khảm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, tp. Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo xem: tại đây

Trân trọng,

DỊCH VỤ