Tin tức
SHB tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHB dành nhiều ưu đãi cho các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ Thông báo mời thầu: Cải tạo, sữa chữa di chuyển địa điểm chi nhánh SHB Hàm Long. SHB NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 10 NGÂN HÀNG VIỆT NAM UY TÍN NĂM 2019 SHB triển khai phương thức xác thực mới SHB Smart OTP Thông báo mời thầu: Gói thầu mua sắm máy tính theo hợp đồng nguyên tắc 2019

Thông báo mời thầu Gói thầu số 1: Xây dựng cải tạo sửa chữa + Điện nước+ Điều hòa, Chống sét lan truyền, PCCC tại SHB chi nhánh Trung Hòa Nhân Chính

30-11-2018

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (sau đây gọi là bên mời chào giá cạnh tranh) đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu Gói thầu số 1: Xây dựng cải tạo sửa chữa + Điện nước+ Điều hòa, Chống sét lan truyền, PCCC thuộc Công trình “Cải tạo, sửa chữachi nhánh SHB Trung Hoà Nhân Chính”địa chỉ: Tòa nhà 17T1 Khu đô thị THNC, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

1.Bên mời chào giá cạnh tranh trân trọng mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực và quan tâm đến gói thầu nêu trên tham dự.

2. Giá bán 01 bộ hồ sơ : 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/bộ

3. Các đơn vị quan tâm đến gói thầu tìm hiểu qua thông tin chi tiết tại Website: shb.com.vn hoặc Ban quản lý Phát triển hệ thống và Xây dựng cơ bản tầng M2, 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Cán bộ liên hệ:

Anh Vương Chí Việt ; Điện thoại: 0912344436; Email : viet.vc@shb.com.vn.

Anh Đinh Huy Anh ; Điện thoại : 0904448786; Email : anh.dh@shb.com.vn.

5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh từ  9h00, ngày 30 tháng 11  năm 2018 đến 9h00  ngày 09 tháng 12 Năm 2018.

6. Hồ sơ chào thầu phải được gửi tới địa chỉ của Ban QLPTHT&XDCB chậm nhất vào 9giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 12 năm 2018 (Thời điểm ngừng nhận Hồ sơ ). Hiệu lực của Hồ sơ chào giá có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày ngừng nhận Hồ sơ chào thầu.

Ghi chú: Hồ sơ mời chào giá gửi đến bên mời chào giá bao gồm 01 bản gốc và 03 bản chụp, trong đó có nghi rõ bản gốc và bản chụp (Hồ sơ phải gửi kèm file mềm biểu tổng hợp và chi tiết chào giá, ghi lên đĩa CD hoặc USB)

Trân trọng!

DỊCH VỤ