Tin tức
SHB tài trợ vốn ưu đãi cho doanh nghiệp xây lắp Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Hưởng ứng ngày không tiền mặt, cùng SHB & Napas nghỉ dưỡng miễn phí Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Chia sẻ yêu thương: Ngân hàng SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo mời thầu Gói thầu: “Tổ chức sự kiện tại Brazil và Argentina” và Gói thầu” Tổ chức sự kiện tại Quatar”

10-01-2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (sau đây gọi là bên mời chào giá cạnh tranh) đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu “Gói thầu: Tổ chức sự kiện tại Brazil và Argentina” và Gói thầu: ” Tổ chức sự kiện tại Quatar”

1. Bên mời chào giá cạnh tranh trân trọng mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực và quan tâm đến gói thầu nêu trên tham dự.

2. Giá bán 01 bộ hồ sơ: Cung cấp miễn phí

3. Các đơn vị quan tâm đến gói thầu tìm hiểu qua thông tin chi tiết tại Website: shb.com.vn hoặc Trung tâm mua sắm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Tầng 3, 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Cán bộ liên hệ:

Anh Nguyễn Ngọc Cầu, CV Trung tâm mua sắm ; Điện thoại: 0977901188; Email : cau.nn@shb.com.vn

5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh từ 08h00, ngày 10 tháng 01 năm 2019 đến 11h00 ngày 17 tháng 01 năm 2019.

6. Hồ sơ chào thầu phải được gửi tới địa chỉ của Trung tâm mua sắm chậm nhất vào 11h00 (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 01 năm 2019 (Thời điểm ngừng nhận Hồ sơ). Hiệu lực của Hồ sơ chào giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngừng nhận Hồ sơ chào thầu.

DỊCH VỤ