Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Dịch vụ tư vấn lập quy hoạch 1/500” Thông báo mời thầu: “Trang bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo mời chào giá cạnh tranh: “Trang bị giải pháp sao lưu và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy trạm của người sử dụng” Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo mời thầu: “Trang bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ”

07-11-2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng mời các đơn vị có năng lực kinh nghiệm tham dự chào giá cho gói thầu: Trang bị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ

Quý Công ty có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết trong Hồ sơ yêu cầu chào hàng: tại đây

Hồ sơ dự thầu phải được niêm phong dán kín và gửi tới địa chỉ:

Trung tâm Mua sắm – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người nhận: Ông Nguyễn Anh Dũng , Điện thoại liên hệ: 0976365688

Trân trọng!

DỊCH VỤ