Tin tức
Thẻ Napas trong tay khám phá ngay Hàn Quốc Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản SHBFinance chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Krungsri Thái Lan SHB ra mắt dòng thẻ cao cấp Visa Platinum với nhiều đặc quyền hấp dẫn SHB dừng triển khai sản phẩm Tiết kiệm Đại lợi, Tiết kiệm Thông minh, Tình yêu cho con Nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân khi mở thẻ tín dụng quốc tế SHB SHB tích cực đồng hành cùng Bộ Công thương và World Bank thúc đẩy tiết kiệm năng lượng SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Tài liệu đại hội

03-03-2023

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng công bố Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Tài liệu đại hội

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 31

2. Chương trình nghị sự

3. Phiếu xác nhận tham dự – Giấy ủy quyền – Danh sách đại biểu

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

7. Tờ trình 01 HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

8. Tờ trình 02 HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu

9. Tờ trình 03 HĐQT về việc tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

10. Tờ trình 04 HĐQT về việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022 – 2027

11. Tờ trình 05 HĐQT về việc bổ sung, thay thế và bầu Thành viên HĐQT SHB (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

12. Danh sách nhân sự bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT SHB (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

13. Tờ trình 01 BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023

14. Quy chế tổ chức đại hội

15. Thể lệ bỏ phiếu biểu quyết

16. Thể lệ bầu cử

17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

DỊCH VỤ