Tin tức
Thông báo chào giá cạnh tranh: Cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng, camera giám sát Thông báo chào giá cạnh tranh: Cải tạo xây dựng, điện nước, chống sét lan truyền, điều hòa không khí, PCCC Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh: Tư vấn xây dựng phương pháp luận và triển khai Hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo chào giá cạnh tranh: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành mở rộng các thiết bị mạng, bảo mật và cân bằng tải F5 Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá khoản nợ

10-06-2021

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá khoản nợ theo TB ngày 02/06/2021 như sau:

Nội dung tài sản: Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Trung tâm thương mại Vina tại NH TMCP Quân Đội bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm giao dịch mua bán nợ (bao gồm cả khoản cho vay ủy thác của Công ty Tài chính CP Vinaconex – Viettel nay là NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Chi tiết nội dung Thông báo xem: Tại đây

Trân trọng,

DỊCH VỤ