Tin tức
Thông báo chào giá cạnh tranh: Cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng, camera giám sát Thông báo chào giá cạnh tranh: Cải tạo xây dựng, điện nước, chống sét lan truyền, điều hòa không khí, PCCC Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh: Tư vấn xây dựng phương pháp luận và triển khai Hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo chào giá cạnh tranh: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo hành mở rộng các thiết bị mạng, bảo mật và cân bằng tải F5 Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

10-06-2021

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá trọn gói tài sản theo TB số 3125/TB-SHB ngày 09/06/2021 bao gồm như sau:

Nội dung tài sản:

 • Giấy chứng nhận số BA 465116 do Sở Tài Nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 11/06/2010
 • Giấy chứng nhận số BC 418127 do Sở tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 25/10/2010
 • Giấy chứng nhận số BD 103124 do UBND huyện Chợ Mới cấp ngày 14/11/2011, góp vốn kinh doanh vào Công ty CP thủy sản Nhơn Mỹ
 • Giấy chứng nhận số BR 538714 do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 10/11/2014
 • Giấy chứng nhận số BR 538715 do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 10/11/2014
 • Giấy chứng nhận số BR 538716 do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 10/11/2014
 • Giấy chứng nhận số BR 538717 do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 10/11/2014
 • Giấy chứng nhận số BR 538718 do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 10/11/2014
 • Giấy chứng nhận số BR 538719 do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 10/11/2014
 • Giấy chứng nhận số BR 538720 do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 10/11/2014
 • Giấy chứng nhận số CB 030016 do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp ngày 10/11/2014

Chi tiết nội dung Thông báo xem: Tại đây

Trân trọng,

DỊCH VỤ