Tin tức
Thông báo về việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Thủy điện Trà Bồng tại SHB Chi nhánh Vạn Phúc Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp lắp đặt Logo và chữ trên mái, vách kính thuộc Công trình “Tòa nhà SHB Cần Thơ” SHB TRIỂN KHAI TÍNH NĂNG ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC GIAO DỊCH TRÊN SHB ONLINE VÀ SHB MOBILE Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Hà Mỵ tại SHB CN Bình Dương Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của CTCP Nhật Quân Anh tại SHB CN Hà Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Hòa Bình tại SHB Hoàn Kiếm

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

21-09-2021

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá khoản nợ theo TB số 5540/TB-TGĐ ngày 15/09/2021 như sau:

Nội dung tài sản:

  • Bán nguyên trạng tài sản là nhà máy Giấy của Công ty Cổ phần Giấy Thành Đạt hình thành trên QSD đất số AP 313529 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 22/07/2009. Chủ sở hữu: Công ty Giấy Thành Đạt – (TNHH) và QSD đất số AP 313530 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 22/07/2009. Chủ sở hữu: Công ty Giấy Thành Đạt – (TNHH).
  • Phần tài sản hình thành từ vốn vay của SHB nhưng không nằm trong phần diện tích của 02 QSD đất: Một phần Nhà xưởng (khoảng 17 mét chiều dài); Nhà văn phòng điều hành, toàn bộ kho chứa NVL; Nhà bảo vệ và kéo dài đến gần hết cổng vào hiện tại.

Chi tiết nội dung Thông báo xem: tại đây

Trân trọng,

DỊCH VỤ