Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Nâng bước doanh nghiệp nữ chủ: SHB và ADB tài trợ ưu đãi lãi suất Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu tư vấn giám sát gói cải tạo sửa chữa tòa nhà SHB Hạ Long Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thành Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Triệu Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của khách hàng Trương Ánh Tuyết Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH TM Kiến Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH XNK Kim Doanh

Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay

15-10-2021

Căn cứ Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17-07-2015 quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về hoạt động mua bán nợ. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay như sau:

Thông tin khoản nợ được bán : Khoản nợ xấu của CÔNG TY CP NHÀ VIỆT NAM VINAHOUSE tại SHB Chi nhánh Quảng Nam;

– Số ĐKKD : 4000391110 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/04/2008;

– Người đại diện : Ông Lê Văn Vĩnh  –  Chức vụ: Tổng Giám Đốc;

– Địa chỉ Công ty : đường Võ Nguyên Giáp, Khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

– Dư nợ gốc còn lại đến ngày 14/10/2021 là 157.104.000.000  đồng;

– Dư nợ lãi còn lại tạm tính đến ngày 14/10/2021 là 175.417.591.426 đồng;

– Tài sản bảo đảm cho khoản vay là:

 1. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: Khu A6, tờ bản đồ số QH/05, diện tích: 3,851m2 tại địa chỉ khu dân cư thôn 01, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; mục đích sử dụng: Đất ở cơ sở sản xuất, kinh doanh (Thương mại-dịch vụ); thời hạn sử dụng: 19/08/2060 theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 367603, số vào sổ cấp GCN: CH01934 do UBND huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 23/10/2013 cho ông Lê Văn Vĩnh.
 2. Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 655; tờ bản đồ số : 06; diện tích 5.623,6m2 tại địa chỉ: Thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện (Nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP267400 , số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H0215/QSDĐ do UBND huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/10/2019 thuộc sở hữu của ông Lê Văn Vĩnh.
 3. Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng Cửa hàng mỹ nghệ và dịch vụ ẩm thực truyền thống “Không gian nhà Việt nam” tại thửa đất 655; tờ bản đồ số: 06; diện tích 5.623,6m2 tại địa chỉ: Thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện (Nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (gồm 9 hạng mục công trình) theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 690908, số vào sổ cấp GCN: CT 09476 do Sở TN – MT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/12/2014, cụ thể như sau:
 • Tài sản 1: Loại tài sản: Nhà ngũ gian, Nhà ăn, WC, Nhà tam gian tứ hạ, Nhà trường lang, Nhà bát giác Huế/ Diện tích xây dựng: 851,4 m2 /Diện tích sàn: 851,4 m2 /Kết cấu: Tường xây gạch không tô, kèo cột gỗ, mái lợp ngói âm dương, nền gạch hạ long./Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 • Tài sản 2: Loại tài sản: Nhà 3 gian 2 chái, Nhà bát giác, Nhà nhất gian tứ hạ, Nhà một gian hai chái, Nhà lục giác, Nhà tứ giác./Diện tích xây dựng: 478,3 m2 /Diện tích sàn: 478,8 m2 /Kết cấu: Kèo cột gỗ, mái lợp ngói liệt, nền gạch hạ long + đá lục giác./Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 • Tài sản 3: Loại tài sản: Nhà 1 gian 2 chái, Nhà bát giác, Nhà tam gian nhị hạ./Diện tích xây dựng: 189,3 m2 /Diện tích sàn: 189,3 m2 /Kết cấu: Kèo cột gỗ, mái lợp ngói mũi hài, nền gạch hạ long./Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 • Tài sản 4: Loại tài sản: Nhà tranh 1 gian 2 chái, Nhà tranh 3 gian 2 chái./Diện tích xây dựng: 86,4 m2 /Diện tích sàn: 86,4 m2 /Kết cấu: Kèo cột gỗ, vách phên lụa, mái lợp tranh, nền đất./Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 • Tài sản 5: Loại tài sản: Nhà nghỉ chân 3 cái, Nhà nón, Nhà cơ tu, Tầng hầm./Diện tích/xây dựng: 947,30 m2 /Diện tích sàn: 1928,5 m2 /Kết cấu: Tường xây gạch, kèo cột gỗ, mái lợp sọ dừa, nền lát gỗ, galitô./Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 • Tài sản 6: Loại tài sản: Cửa hàng thủ công mỹ nghệ/Diện tích xây dựng: 44,9 m2 /Diện tích sàn: 44,9 m2 /Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 • Tài sản 7: Loại tài sản: Nhà Lục giác ba chân/Diện tích xây dựng: 14,3 m2 /Diện tích sàn: 14,3 m2 /Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 • Tài sản 8: Loại tài sản: Nhà Gươi./Diện tích xây dựng: 50,3 m2 /Diện tích sàn: 50,3 m2 /Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 • Tài sản 9: Loại tài sản: Nhà Hội An có tầng hầm./Diện tích xây dựng: 29,8 m2 /Diện tích sàn: 59,6 m2 /Thời gian sở hữu: 01/06/2059;
 1. Tài sản bảo đảm là 04 Quyền sử dụng đất liền kề tại địa chỉ: Thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuộc sử hữu của ông Lê Văn Vĩnh, cụ thể:
 • Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 685; tờ bản đồ số:02; diện tích đất 253 m2 theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 810233, số vào sổ cấp GCN: : CH01150 do UBND huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/02/2015;
 • Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số :04; tờ bản đồ số:02; diện tích đất 208 m2 theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 810234, số vào sổ cấp GCN: CH01149 do UBND huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/02/2015;
 • Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 05; tờ bản đồ số:02; diện tích đất 759 m2 theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 810235, số vào sổ cấp GCN: CH01151 do UBND huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/02/2015;
 • Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 06; tờ bản đồ số:02; diện tích đất 77,2 m2 theo Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 810219, số vào sổ cấp GCN: CH01142 do UBND huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 30/01/2015;
 1. Tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với 04 Quyền sử dụng đất liền kề tại địa chỉ: Thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thuộc sử hữu của ông Lê Văn Vĩnh, cụ thể như sau:
 • Tài sản 1: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 681961, số vào sổ cấp GCN: CT 09960 do Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 11/02/2015.

– Mô tả tài sản: Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt, bao gồm:

– Loại tài sản  : Nhà 5 (Nhà chờ thuyền lục giác)/Diện tích xây dựng : 14,96 m2/ Diện tích sàn  : 14,96 m2/Hình thức sở hữu : Riêng/ Cấp công trình  : IV/Thời hạn sở hữu : 10/01/2065;

– Loại tài sản  : Nhà 2 (Nhà tứ giác đón khách)/Diện tích xây dựng : 7,2 m2/ Diện tích sàn  : 7,2 m2/Hình thức sở hữu : Riêng / Cấp công trình : IV/Thời hạn sở hữu : 05/02/2065;

 • Tài sản 2: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 681960, số vào sổ cấp GCN: CT 09959 do Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 11/02/2015.

– Mô tả tài sản: Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt, bao gồm:

– Loại tài sản  : Nhà lễ tân đón khách tam quan (1)/Diện tích xây dựng : 19 m2    Diện tích sàn  : 19 m2/Hình thức sở hữu : Riêng    Cấp công trình  : IV/Thời hạn sở hữu : 10/01/2065

– Loại tài sản  : Nhà tam gian nhị hạ (6)/Diện tích xây dựng : 69,2 m2    Diện tích sàn  : 69,2 m2/Hình thức sở hữu : Riêng    Cấp công trình  : IV/Thời hạn sở hữu : 10/01/2065

– Loại tài sản  : Nhà ngang (7)/Diện tích xây dựng : 28,03 m2    Diện tích sàn  : 28,03 m2 /Hình thức sở hữu : Riêng    Cấp công trình  : IV/Thời hạn sở hữu : 10/01/2065

– Loại tài sản  : Nhà đông (8)/Diện tích xây dựng : 18,5 m2    Diện tích sàn  : 18,5 m2/Hình thức sở hữu : Riêng    Cấp công trình  : IV/Thời hạn sở hữu : 05/02/2065

 • Tài sản 3: Tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 681760, số vào sổ cấp GCN: CT 09739 do Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 04/02/2015.

– Mô tả tài sản: Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt, bao gồm:

– Loại tài sản  : Nhà lục giác (3)/Diện tích xây dựng : 12,6 m2    Diện tích sàn  : 12,6 m2/Hình thức sở hữu : Riêng    Cấp công trình  : IV/Thời hạn sở hữu : 10/01/2065

– Loại tài sản  : Nhà ngũ gian nhị hạ (Nhà gỗ 4)/Diện tích xây dựng : 136,9 m2    Diện tích sàn  : 136,9 m2/Hình thức sở hữu : Riêng    Cấp công trình  : IV/Thời hạn sở hữu : 10/01/2065.

 1. Phương tiện vận tải là 08 xe ô tô đã qua sử dụng, chi tiết như sau:
 • Xe ô tô khách nhãn hiệu TOYOTA Biển kiểm soát: 92B-000.59; số khung RL4RS12P3A9003765; số máy: 2KD6659516. GCN đăng ký xe ô tô số 004231 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/01/2013, đăng ký lần đầu ngày 05/4/2011;
 • Xe ô tô tải có mui nhãn hiệu: KIA Biển kiểm soát: 92C-033.82 ; số khung RNHKCB27TDC905281 số máy JT635914. GCN đăng ký xe ô tô số 004684 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 27/03/2013;
 • Xe ô tô con nhãn hiệu HONDA Biển kiểm soát 92K-9646. Số khung 38759Y900354 số máy K24Z13840349. GCN đăng ký xe ô tô số 003388 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 06/7/2009;
 • Xe ôtô con nhãn hiệu TOYOTA Biển kiểm soát: 92A-009.95, Số khung 923989501361 số máy 1NZX710517.GCN đăng ký xe ô tô số 002708 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 28/6/2012, đăng ký lần đầu ngày 26/03/2008;
 • Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA Biến kiểm soát: 92A-009.96, Số khung ZE1227503998 số máy 1ZZ1641760. GCN Đăng ký xe ô tô số 002707 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 28/6/2012, đăng ký lần đầu ngày 15/12/2003;
 • Xe ô tô con nhãn hiệu LEXUS Biển kiểm soát: 92A-009.99, Số khung 20X680163107 số máy 2UZ1282200. GCN Đăng ký xe ô tô số 002710 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 28/6/2012, đăng ký lần đầu ngày 20/8/2008;
 • Xe ô tô nhãn hiệu FORD Biển kiểm soát: 92A-009.98, Số khung UHMM9DR13767 số máy WLAT1134408. GCN Đăng ký xe ô tô số 002753 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/07/2012, đăng ký lần đầu ngày 06/01/2010;
 • Xe ô tô con nhãn hiệu LEXUS Biển kiểm soát: 92A-009.97, Số khung 31U67C016050 số máy 0213269. GCN Đăng ký xe ô tô số 002754 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 05/07/2012, đăng ký lần đầu ngày 26/7/2008;

– Giá mua bán nợ và phương thức mua bán nợ : Theo phương thức thỏa thuận;

– Đối tượng mua nợ : Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua nợ;

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Dự kiến đến 17h00 ngày 22/10/2021;

– Thời gian tổ chức thực hiện : Dự kiến 26/10/2021;

– Thông tin liên hệ : Khối QL&XLN CVĐ – Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB), tầng 3, số 71B Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

– Điện thoại liên hệ : Chuyên viên Quản trị nợ: Đỗ Bá Huy – 098.386.9128

DỊCH VỤ