Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Nâng bước doanh nghiệp nữ chủ: SHB và ADB tài trợ ưu đãi lãi suất Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu tư vấn giám sát gói cải tạo sửa chữa tòa nhà SHB Hạ Long Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thành Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Triệu Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của khách hàng Trương Ánh Tuyết Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH TM Kiến Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH XNK Kim Doanh

Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại NHT

26-11-2021

Căn cứ Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17-07-2015 quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về hoạt động mua bán nợ. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay như sau:

– Thông tin khoản nợ được bán : Khoản nợ xấu của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại NHT tại chi nhánh SHB Vĩnh Long;

– Số GCNĐKKD số: 1501105301 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 11/09/2019.

– Người đại diện : ông Nguyễn Hữu Thọ – Chức vụ : Giám đốc;

– Địa chỉ Công ty: Số 388, Khu nhà ở Hoàng Hảo, Ấp Thanh Sơn, Xã Sa Đức Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

– Dư nợ gốc còn lại đến ngày 10/11/2021 là 18,000,000,000 đồng;

– Dư nợ lãi, phí còn lại tạm tính đến ngày 10/11/2021 là 1,594,007,314 đồng;

– Tài sản bảo đảm là bao gồm:

  1. a) Tài sản bảo đảm còn lại là 06 BĐS chi tiết sau :

+ Tài sản 01: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 908; Tờ bản đồ số: 05; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích 90,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất;  Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 847506, vào sổ cấp GCN số: CH08412, do UBND TP Sa Đéc cấp ngày 25/09/2015; Chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Thọ ngày 17/07/2020.

+ Tài sản 02: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 34; Tờ bản đồ số: 05; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích 4.130,6 m2 (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm ba mươi phẩy sáu mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2063; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN012287, vào sổ cấp GCN số: H03161 do UBND Thị Xã Sa Đéc (nay là Tp Sa Đéc) cấp ngày 01/11/2008; Chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Thọ ngày 17/07/2020.

 + Tài sản 03: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 41; Tờ bản đồ số: 05; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích 5.689,7 m2 (Bằng chữ: Năm nghìn sáu trăm tám mươi chín phẩy bảy mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2063; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 687505, vào sổ cấp GCN số: CH02695 do UBND Thị Xã Sa Đéc (nay là Tp Sa Đéc) cấp ngày 28/12/2011; Chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Thọ ngày 17/07/2020.

 + Tài sản 04: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 1177; Tờ bản đồ số: 05; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích 1.487,1 m2 (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tám mươi bày phẩy một mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2063; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 687507, vào sổ cấp GCN số: CH02697 do UBND Thị Xã Sa Đéc (nay là Tp Sa Đéc) cấp ngày 28/12/2011; Chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Thọ ngày 17/07/2020.

+ Tài sản 05: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 1074; Tờ bản đồ số: 05; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích 5.157,2 m2 (Bằng chữ: Năm nghìn một trăm năm mươi bảy phẩy hai mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2063; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 687506, vào sổ cấp GCN số: CH02696 do UBND Thị Xã Sa Đéc (nay là Tp Sa Đéc) cấp ngày 28/12/2011; Chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Thọ ngày 17/07/2020.

+ Tài sản 06: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 978; Tờ bản đồ số: 05; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích 2.665,1 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm sáu mươi lăm phẩy một mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2063; Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 375415, vào sổ cấp GCN số: CH 09444 do UBND Tp Sa Đéc cấp ngày 12/09/2016; Chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Thọ ngày 17/07/2020.

– Giá mua và phương thức mua bán nợ : Thỏa thuận;

– Đối tượng mua nợ : Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua nợ;

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Dự kiến đến 17h00 ngày 23/11/2021;

– Thời gian tổ chức thực hiện : Dự kiến đến cuối tháng 11/2021;

– Thông tin liên hệ : Khối QL&XLNCVĐ – Ngân hàng SHB, tầng 3, số 71B, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

– Điện thoại liên hệ : (Chuyên viên Nguyễn Văn Xuân 0939294799);

Trân trọng!

DỊCH VỤ