Tin tức
Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Nâng bước doanh nghiệp nữ chủ: SHB và ADB tài trợ ưu đãi lãi suất Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu tư vấn giám sát gói cải tạo sửa chữa tòa nhà SHB Hạ Long Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thành Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Triệu Phát Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của khách hàng Trương Ánh Tuyết Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH TM Kiến Thành Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH XNK Kim Doanh

Thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay của Công ty TNHH MTV Vinh Phú

25-11-2021

Căn cứ Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17-07-2015 quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về hoạt động mua bán nợ. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc thực hiện quyền bán nợ khoản vay như sau:

– Thông tin khoản nợ được bán : Khoản nợ xấu của Công ty TNHH MTV Vinh Phú tại chi nhánh SHB Vĩnh Long;

– Số GCNĐKKD số: 1500719683 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 24/112010. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/05/2020;

– Người đại diện : ông Lê Thái Đỉnh – Chức vụ : Giám đốc;

– Địa chỉ Công ty: Số 38C đường Phạm Thái Bường, khóm 1, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long;

– Dư nợ gốc còn lại đến ngày 10/11/2021 là 18,000,000,000 đồng;

– Dư nợ lãi, phí còn lại tạm tính đến ngày 10/11/2021 là  1,503,836,666đồng;

– Tài sản bảo đảm là bao gồm:

  1. a) Tài sản bảo đảm còn lại là 07 BĐS chi tiết sau :

+ Tài sản 01: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 846; Tờ bản đồ số: 5; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích 90,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CM 795835, vào sổ cấp GCN số: CS11038, do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/05/2018. Xác nhận chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Ngô Hồng Nhi ngày 29/07/2020.

+ Tài sản 02: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 983; Tờ bản đồ số: 5; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 500,0 m2 (Bằng chữ: Năm trăm mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CM 795836, vào sổ cấp GCN số: CS11039, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/05/2018. Xác nhận chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Ngô Hồng Nhi ngày 29/07/2020.

+ Tài sản 03: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 982; Tờ bản đồ số: 5; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 500,0 m2 (Bằng chữ: Năm trăm mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CM 795837, vào sổ cấp GCN số: CS11040, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/05/2018. Xác nhận chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Ngô Hồng Nhi ngày 29/07/2020.

+ Tài sản 04: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 985; Tờ bản đồ số: 5; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 497,1 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy phẩy một mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CM 795838, vào sổ cấp GCN số: CS11041, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/05/2018. Xác nhận chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Ngô Hồng Nhi ngày 29/07/2020.

+ Tài sản 05: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 977; Tờ bản đồ số: 5; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 1.006,8 m2 (Bằng chữ: Một ngàn khong trăm lẻ sáu phẩy mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2063; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CM 795839, vào sổ cấp GCN số: CS11042, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/05/2018. Xác nhận chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Ngô Hồng Nhi ngày 29/07/2020.

+ Tài sản 06: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 880; Tờ bản đồ số: 5; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 90,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CM 795840, vào sổ cấp GCN số: CS11037, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 08/05/2018. Xác nhận chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Ngô Hồng Nhi ngày 29/07/2020.

+ Tài sản 07: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 984; Tờ bản đồ số: 5; tại địa chỉ ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 500,0 m2 (Bằng chữ: Năm trăm mét vuông); Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/10/2043; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ không thu tiền sử dụng đất; Theo GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CC 689513, vào sổ cấp GCN số: CH 09204, do UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 16/05/2016. Xác nhận chỉnh lý chuyển nhượng cho bà Ngô Hồng Nhi ngày 29/07/2020.

– Giá mua và phương thức mua bán nợ : Thỏa thuận;

– Đối tượng mua nợ : Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua nợ;

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Dự kiến đến 17h00 ngày 23/11/2021;

– Thời gian tổ chức thực hiện : Dự kiến đến cuối tháng 11/2021;

– Thông tin liên hệ : Khối QL&XLNCVĐ – Ngân hàng SHB, tầng 3, số 71B, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

– Điện thoại liên hệ : (Chuyên viên Nguyễn Văn Xuân 0939294799);

Trân trọng!

DỊCH VỤ