Tin tức
SHB triển khai CTKM “Bảo hiểm đồng hành – An tâm tiết kiệm” SHB triển khai chương trình khuyến mại “Ưu đãi như mơ – Đón hè rực rỡ” cùng thẻ SHB MasterCard SHB triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho các sản phẩm thẻ Thông báo điều chỉnh dịch vụ thông báo biến động qua tin nhắn SMS Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB triển khai thanh toán trực tuyến qua VNPT Pay

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

21-11-2018

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 04 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Hiệp; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4550/2018/TB-SHB ngày 12/11/2018.

TSBĐ: 02 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Bà Chu Hoàng Hương và Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ông Nguyễn Ngọc Tuân và bà La Linh Thảo Uyên; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4526/2018/TB-SHB ngày 08/11/2018.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Trần Ngọc Thắng và bà Nguyễn Thị Thắng; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 4523/2018/TB-SHB ngày 08/11/2018.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ Tại đây 

DỊCH VỤ