Tin tức
Hưởng ứng ngày không tiền mặt, cùng SHB & Napas nghỉ dưỡng miễn phí Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Chia sẻ yêu thương: Ngân hàng SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB miễn phí bảo hiểm năm đầu dành cho gói sản phẩm “Tiết kiệm An Phúc” SHB ra mắt dịch vụ liên kết ví điện tử VNPT Pay Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

21-03-2019

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 13 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 05 Động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty TNHH Linh Trâm; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 929/2019/TB-SHB ngày 18/03/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Lê Bá Trung và Bà Phạm Thị Hồng Liên; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 998/2019/TB-SHB ngày 20/03/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Phạm Hồng Kỳ và Bà Lê Thị Hoa; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 998/2019/TB-SHB ngày 20/03/2019.

TSBĐ: 03 Động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty CP Thiết kế và xây dựng Trường Sơn; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 987/2019/TB-SHB ngày 20/03/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Phạm Sỹ Kỳ và Bà Nguyễn Thị Điều; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 986/2019/TB-SHB ngày 20/03/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Phạm Sỹ Thiệp; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 985/2019/TB-SHB ngày 20/03/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Triệu Văn Cóong và Bà Chu Thị Pét; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 984/2019/TB-SHB ngày 20/03/2019

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ Tại đây 

DỊCH VỤ