Tin tức
SHB triển khai CTKM “Bảo hiểm đồng hành – An tâm tiết kiệm” SHB triển khai chương trình khuyến mại “Ưu đãi như mơ – Đón hè rực rỡ” cùng thẻ SHB MasterCard SHB triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho các sản phẩm thẻ Thông báo điều chỉnh dịch vụ thông báo biến động qua tin nhắn SMS Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB triển khai thanh toán trực tuyến qua VNPT Pay

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

24-04-2019

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 12 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

TSBĐ: 04 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Minh Thành; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1410/2019/TB-SHB ngày 22/04/2019.

TSBĐ: 05 Tài sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Công ty TNHH THoàng Bách; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1412/2019/TB-SHB ngày 22/04/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Vũ Đình Dương và Bà Phạm Thị Hương Lan; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1414/2019/TB-SHB ngày 22/04/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Dương Nguyên Bình ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1416/2019/TB-SHB ngày 22/04/2019.

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Ông Đỗ Huy Tưởng và Bà Ngô Thị Thoan; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1418/2019/TB-SHB ngày 22/04/2019.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ Tại đây

DỊCH VỤ