Tin tức
Hưởng ứng ngày không tiền mặt, cùng SHB & Napas nghỉ dưỡng miễn phí Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Chia sẻ yêu thương: Ngân hàng SHB xây cầu giúp người dân vùng lũ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ SHB miễn phí bảo hiểm năm đầu dành cho gói sản phẩm “Tiết kiệm An Phúc” SHB ra mắt dịch vụ liên kết ví điện tử VNPT Pay Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

Thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ

17-05-2019

Quán triệt Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ thực hiện quyền thu giữ 01 tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

 

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm:Ông Phùng Đình Đức  ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1685/2019/TB-SHB ngày 08/05/2019

 

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh  ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1688/2019/TB-SHB ngày 08/05/2019

 

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm:Ông Phan Xuân Tú và bà Phạm Thị Phi Nga; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1689/2019/TB-SHB ngày 08/05/2019

 

TSBĐ: 01 động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm:Ông Đỗ Văn Toán  ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1689/2019/TB-SHB ngày 08/05/2019

 

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm:Ông Trần Văn Hân và bà Quản Thị Phương Trang  ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1690/2019/TB-SHB ngày 08/05/2019

 

TSBĐ: 01 Bất động sản; Khách hàng/Bên bảo đảm:Ông Đặng Văn Đại và bà Nguyễn Thị Độ  ; Chi tiết tài sản bảo đảm: Tại Thông báo thu giữ TSBĐ số 1692/2019/TB-SHB ngày 08/05/2019

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo!

 

Chi tiết Thông báo thu giữ TSBĐ Tại đây

DỊCH VỤ